Impresszum

Cég adatok:

Cégnév: Varga Tanya Kft.
Székhely: 6041 Kerekegyháza
Posta Cím: 6041 Kerekegyháza, Kunpuszta 150.
Telefon: +36 76 371 030
E-mail: info@vargatanya.hu
Adószám: 12739387-2-03
Cégjegyzékszám : 03-09 109394

JOGI NYILATKOZAT
A www.vargatanya.hu weboldalon közölt anyagok és fotók a Varga Tanya Kft. tulajdonát képezik. Az oldalak tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, azok bármilyen formában történő felhasználása a személyes használatot meghaladó mértékben kizárólag a Varga Tanya Kft. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges. Tilos az oldalon szereplő tartalmak elektronikus tárolása, bármilyen formátumban történő feldolgozása és értékesítése.

A weboldalainkon megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztató jellegűek, azok teljességéért, pontosságáért a Varga Tanya Kft. felelősséget nem vállal. A honlapon szereplő aktuális ajánlatok, szolgáltatások nem minősülnek ajánlattételnek.

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME
A Varga Tanya Kft. bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, a 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, valamint a 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól, rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Varga Tanya Kft.-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Varga Tanya Kft. – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje.

A Varga Tanya Kft. által végzett adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük vendégeinket.

AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE:

Név: Varga Tanya Kft.
Székhely: 6041, Kerekegyháza, Kunpuszta 150.
Adószám: 14552500-2-03

E-mail: info@vargatanya.hu

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-59716/2012.

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu/

PANASZKEZELÉS SORÁN FELÜGYELETI SZERVEINK:

Kerekegyháza Város Jegyzője
6041 Kerekegyháza Fő u.47/a.
Telefon: +36 76 546-040 Fax: +36 76 456-049

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály
6001 Kecskemét, Szent István krt. 19/A.
Telefon: + 36 76 795 -710

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
1088 Budapest, József krt. 6.
Telefon: +36 1 459-4800 Fax: + 36 1 210-4677

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági Növény és Talajvédelmi Főosztály
Élelmiszer-biztonsági, Minőség-ellenőrzési és
Felügyeleti Osztály Járványügyi és Állatvédelmi Osztály
6000 Kecskemét, Halasi út 34.
Telefon: +36 76 503-370 Fax:+36 76 328-008

Bács-Kiskun megyei Békéltető Testület
6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefon: +36 76 501-525 Fax:+ 36 76 501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu, Web: www.bacsbekeltetes.hu